De informatie die door www.diabetestest.nl wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Deze site is gebaseerd op de gegevens waarover Ascensia Diabetes Care Netherlands B.V. beschikt. Informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. U kunt geen rechten ontlenen aan informatie op www.diabetestest.nl

Ascensia, het Ascensia Diabetes Care-logo , Contour en Microlet zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren en worden uitsluitend ter informatie gebruikt. Er mag geen relatie of goedkeuring uit worden afgeleid of geïmpliceerd. Bayer en het Bayer-kruis zijn gedeponeerde handelsmerken van Bayer.

©2016 Ascensia Diabetes Care Netherlands B.V. Alle rechten voorbehouden.